Bannière

Stamboek

Korte geschiedenis van het Belgisch Stamboek

Onze vzw. bestaat sinds 3 juni 2005  en is als stamboek erkend door het Vlaamse Overheid sinds 3 augustus 2006.

Wij hebben een overeenkomst met Frankrijk, waar het moeder stamboek is gevestigd, dat ons officieel erkent als dochter stamboek en waarbij wij geïntegreerd zijn in het Franse Merens paarden stamboek.

Wij zijn overeengekomen dat de methodes en de werkwijzen die in het Franse foktechnisch reglement zijn opgenomen door ons aanvaard worden.

Wij mogen onze hengsten laten keuren door een keuringscommissie die is samengesteld uit Belgische en Franse keurmeesters.  Wij verdelen onze eigen paspoorten die overeenstemmen met het model dat door de Europese Gemeenschap is goedgekeurd.

Hoe lid worden ?

Fokkerijreglement

Reglement van inwendige orde

Statuten

Resultaten keuringen

 

Pied